fbpx

GO-SEPA (PRO) – paprastas ir patogus bankinių mokėjimų sprendimas

Europos šalys (SEPA) nustatė standartą, pagal kurį jose atliekamos bankinės operacijos. Su GO-SEPA šiuos mokėjimus atliksite paprastai ir patogiai.

Bendra mokėjimų eurais erdvė SEPA (angl. Single Euro Payments Area) – tai Europos valstybės, kuriose bankinės operacijos (vietinis, tarptautinis pinigų pervedimas ir tiesioginis debetas) atliekamos pagal bendrą nustatytą standartą ISO 20022. SEPA supaprastino bankinius mokėjimus įmonėms ir fiziniams asmenims: pateikdami mokėjimo nurodymus, gyventojai ir įmonės naudoja vieningą formą šalies viduje ir į kitas SEPA šalis.

GO-SEPA: sukurtas atsiskaitymams SEPA erdvėje

 1. Bankinius mokėjimus euro erdvės šalyse atliksite operatyviai ir patogiai, pagal nustatytus reikalavimus.
 2. Ženkliai sumažės rankinio darbo, nes patogių įrankių pagalba į mokėjimo failą iš karto bus įtrauktas mokėtojo kodas ir gavėjo adresas.
 3. Taip pat galėsite:
        • generuoti mokėjimus pagal vartotojo pasirinktą periodiškumą (per paketines užduotis (batch jobs)),
        • vykdyti skirtingų tipų mokėjimus,
        • saugoti eksportuotus mokėjimus pasirinktame kataloge,
        • importuoti mokėjimų ruošinius iš Dynamics 365 F&O/AX į banką, o iš banko – atliktų mokėjimų sąrašus į Dynamics 365 F&O/AX.
  3.  Operatyviai gausite informaciją apie mokėjimų statusą, patogiai stebėsite sąskaitos likutį, lengvai gausite banko operacijų ataskaitas ir išrašus.
  4. Duomenys perduodami SEPA standarte reikalaujamu ISO 20022 XML formatu.

Mokėjimų eksportas (GO-SEPA)

 • Lietuvos bankai priima ISO 20022 XML formatu sugeneruotus mokėjimų failus.
 • Iš vieno AX mokėjimo žurnalo iš anksto nurodytame kataloge gali būti sugeneruojamas vienas failas, kuris prisijungus prie įmonės banko sistemos suimportuojamas į banką.
 • Mokėjimai gali būti vykdomi norima valiuta.
 • Galima vykdyti bet kurios šalies tiekėjams, taip pat ir trečiųjų šalių, kur mokėjimai vykdomi per bankus korespondentus.
 • Mokėjimo paskirtyje eksportuojamas arba įmokos kodas, arba sudengtų sąskaitų numeriai, arba pastabose įvesta informacija.
 • Galima vykdyti kelių tipų mokėjimus – normalų SEPA, normalų, skubų arba labai skubų ne SEPA mokėjimą.
 • Mokėjimai sugeneruojami naudojant paketines užduotis.

Banko išrašo importas (GO-SEPA)

 • Paprastai yra importuojami iš klientų gauti mokėjimai, tačiau, jei nustatyta, mūsų sprendimas leidžia importuoti ir mokėjimus tiekėjams bei banko mokesčius. Taip pat yra galimybė identifikuoti sistemos mokėjimų žurnaluose esančius įrašus, siekiant išvengti jų dubliavimo.
 • Klientas, kurio mokėjimas yra banko išraše, AX yra atpažįstamas pagal įmonės kodą ir/ar banko sąskaitos numerį ir atitinkamai parenkamas pagrindiniame žurnale.
 • Suimportavus išrašą, pagrindinio žurnalo duomenis galima peržiūrėti ir, jei reikia, pakoreguoti.
 • Banko išrašas importuojamas į Pagrindinį žurnalą;
 • Parametre suvedami banko operacijų tipai, pagal kuriuos sistema nusprendžia, ar banko išraše esanti operacija turi būti suimportuojama, ar praleidžiama;
 • Jei pagal parametruose nurodytus banko operacijų kodus operacija yra importuojama, pagal banko sąskaitą ir/ar įmonės kodą surandamas tiekėjas, klientas, arba parenkama DK sąskaita;
 • Informacija apie importuotą išrašą yra saugoma papildomoje lentelėje, todėl išrašo negalima suimportuoti antrąkart.

Gateway funkcionalumas (GO-SEPA PRO)

Gateway funkcionalumas leidžia automatizuotai suformuoti mokėjimų failą ir perkelti jį į SEB banko sistemą tolesniam mokėjimų vykdymui (tvirtinimui, pasirašymui, mokėjimo vykdymui). Pasirinktinai, mokėjimų pasirašymas gali būti vykdomas ne SEB sistemoje, o inicijuojamas iš AX. Tokiu atveju patvirtintas mokėjimas iš karto yra vykdomas SEB banke.

Funkcionalumas palaiko automatinį mokėjimo būsenų atnaujinimą į AX, galima automatizuotai periodiškai arba pagal poreikį importuoti SEB banko išrašą į DK pagrindinį žurnalą.

Gateway funkcionalumas yra GO-SEPA neatsiejama dalis ir diegiama kartu arba be šio funkcionalumo.
 • Galimybė formuoti SEB banko mokėjimų failą iš AX tiekėjų mokėjimo žurnalo (pasirenkamas variantas):
  • ir jį automatizuotai (be vartotojo papildomų veiksmų) įkelti į SEB banko sistemą. Visi mokėjimo tvirtinimai, pasirašymai atliekami SEB banko sistemoje.
  • Įkelti į SEB sistemą su patvirtinimu AX, naudojant SMART ID arba mobilų parašą ir automatizuotai SEB banke atlikti mokėjimus. Visi mokėjimo tvirtinimai, pasirašymai atliekami išorinėje aplinkoje, t.y. ne SEB banko sistemoje. Tokiu atveju SEB banke mokėjimai vykdomi be papildomų vartotojo veiksmų.
 • Galimybė atnaujinti atliktų SEB sistemoje mokėjimų būsenas į AX sistemą (patvirtintas, atmestas).
 • Galimybė automatizuotai importuoti SEB banko išrašą į AX sistemos DK pagrindinį žurnalą.
 • Sprendimas įjungiamas/išjungiamas pagal poreikį įmonės lygmeniu.
 • Sprendimo nustatymai – mokėjimų eksporto dalyje apima banko kodo susiejimą su mokėjimo žurnalo kodu, valiutos, pasirašymo taikymo aktyvavimo nustatymais ir kt.
 • Užtikrinamas įrašų unikalumas pagal banko kodą, pavadinimą, valiutą, mokėjimo būdą.
 • Sprendimo nustatymai – mokėjimų importo dalyje apima banko kodo susiejimą su DK pagrindinio žurnalo kodu, skirtu išrašų importui, naujų įrašų importavimo tvarkos nustatymai (importuoti tik naujus ar visus), išrašo importavimo laikotarpio, valiutos nustatymus ir kt.
 • Mokėjimų eksporto ar išrašų importo automatizuota funkcija nevykdoma, jei nenustatyti bendri nustatymai, reikalingi funkcijos vykdymui.

Palyginkite GO-SEPA ir Microsoft Dynamics 365 F&O standartinį funkcionalumą

Mokėjimų eksportasGO-SEPA
sprendimas
D365 standartas
Mokėjimai gali būti vykdomi norima valiuta++
Galima vykdyti net tik bet kurios šalies tiekėjams, bet ir trečiųjų šalių, kur mokėjimai vykdomi per bankus korespondentus+
Mokėjimai sugeneruojami naudojant paketines užduotis++
Galima vykdyti kelių tipų mokėjimus – normalų SEPA, skubų, labai skubų arba tarptautinį mokėjimą+
Mokėjimo paskirtyje eksportuojamas arba įmokos kodas, arba sudengtų sąskaitų numeriai, arba pastaboje įvesta informacija++
Eksporto faile naudojamas mokėtojo kodasĮmonės kodasPVM kodas
Gavėjo adresas eksporto failePilnas adresasTik šalies kodas
Eksporto failo saugojimas kataloge, kuris nurodytas naršyklės nustatymuose+
Mokėjimų importas+ 
Banko išrašas importuojamas į banko sąskaitą Banko modulyje+
Banko išrašas importuojamas į Pagrindinį žurnalą DK modulyje+
Galimybė pakartotinai importuoti dienos išrašą, sukeliant tik neimportuotus įrašus+
Importuojamų operacijų tipaiBankų mokesčiai, tiekėjų bei klientų operacijosTik bankų mokesčiai
Galimybė klientą ar tiekėją atpažinti pagal banko sąskaitą ir/ar įmonės kodą+
Galimybė tikrinti mokėjimo žurnaluose esančius įrašus ir keisti jų būsenas+

Papildoma informacija

Susisiekite

Send us a message