fbpx

Užskaitos proceso automatizavimas

Naudojantis Microsoft Dynamics 365/AX standartiniu funkcionalumu, tarpusavio ir trišalių užskaitų procesas sistemoje yra labai imlus laikui. Su šia problema dažniausiai susiduria įmonės turinčios sandorius su partneriais, kurie yra tiek klientai, tiek ir tiekėjai. GO-ERP sprendimo tikslas taupyti buhalterių darbo laiką, automatizuoti ilgą rankinį darbą ir sumažinti klaidų tikimybę 

Užskaitos proceso automatizavimo sprendimo privalumai 

Lengvai pasiekiama
Užskaitos dokumento derinimo procesas gali būti pradedamas tiek kliento, tiek ir tiekėjo kortelėje.

Trumpesnis užskaitos procesas
Daug mažesnis žingsnelių kiekis. Visas procesas užtrunka tik kelias minutes. 

Patogu
Viename lange matosi ir kliento ir tiekėjo informacija.  

Intuityvus naudoti
Kadangi procesas vykdomas naudotojui gerai pažįstamoje aplinkoje – klientų arba tiekėjų atvirų operacijų formose, įrankį lengva greitai perprasti ir naudotis.  

Greitas sprendimo įdiegimas
Sprendimui nereikalingas papildomas parametrizavimas, todėl jį įdiegus vartotojas iškart pagal pateiktą instrukciją gali dirbti su užskaitų sprendimu.  

Jokio skaičiavimo
Sumos apskaičiuojamos automatiškai ir skaičiavimams atlikti nereikia papildomų priemonių už sistemos ribų. 

Sprendimo galimybės 

  • Užskaitą formuoti galima tiek iš kliento tiek iš tiekėjo kortelių.  
  • Vienoje formoje matomos tiek pasirinkto kliento, tiek ir su klientu susieto tiekėjo operacijos. Taip pat kita susijusi informacija kaip operacijų sumos, bendra pasirinktų operacijų suma, apmokėjimo datos, valiuta bei likusi neapmokėta suma. 
  • Vykdant trišalę užskaitą skirtingų įmonių operacijų eilutės taip pat patogiai matomos viename lange, o įmonės gali būti lengvai keičiamos kliento/tiekėjo kortelėse.   
  • Vienoje formoje matoma visų dokumentų tarpusavio bendra suma, šiuo metu pažymėtų eilučių suma bei santykis tarp kliento ir tiekėjo sumų. 
  • Filtruojant operacijas pagal datą arba žymint eilutes, automatiškai apskaičiuojama ir atnaujinama informacija apie bendras (grand total) ir tarpines (subtotal) sumas; 
  • Eilutės, kurias planuojama sudengti yra automatiškai rezervuojamos Dėl to, jos nebus per klaidą panaudotos atliekant kitus operacijų sudengimus ar užskaitas;   
  • Galimybė suformuoti ir eksportuoti užskaitos dokumentą įvairiais formatais: jpg, PNGXSLS, XML, PDF ir t.t. 

Dar daugiau sprendimų, jūsų darbo automatizavimui:  susipažinkite. 

Susisiekite 

Send us a message